aktivt åldrande och kulturarv

Diarienummer 2014-01711
Koordinator The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB
Bidrag från Vinnova 197 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har skapat ett nätverk av ett sjuttiotal personer och organisationer från vitt skilda sektorer och ämnesområden som vill utveckla kulturarv som resurs för äldres välbefinnande och aktiva liv. Diskussionerna inom nätverket har riktats mot forskningsfrågor av metakaraktär. Det handlar exempelvis om hur man bäst utvecklar strukturer för kompetensmatchning och ett effektivare utnyttjande av resurser mellan olika sektorer, allt i syfte att stärka individers och gruppers känsla av välbefinnande, delaktighet och livsglädje.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har tagit fram en elektronisk lösning för utbyte av information och erfarenheter och en webbplats som kommunicerar nätverkets syfte och mål. Nätverket med dess sammansättning av olika intressenter är unikt i sitt slag och vi förväntar oss därför att det kommer att göra avtryck såväl nationellt som internationellt. Detta gäller både den särskilda inriktningen mot äldres livsvillkor men också frågan om hur kulturarv på ett generellt plan kan tillämpas och användas som en resurs för att lösa samhällets utmaningar.

Upplägg och genomförande

Först gjordes en bred kartläggning av personer och institutioner. Tidigt knöts nära kontakter med samverkansnätverket Kulturarv och äldres livskvalitet i Kalmar län. Två seminarier har ägt rum varav ett mindre och ett större. Riktade inbjudningar skickades till hundra forskare/institutioner från olika discipliner. En allmän inbjudan spreds också via sociala medier, e-postlistor och andra forum. Kontakter mellan projektledare och olika intressenter har företrädesvis skötts via e-post. Cirka 70 personer har antingen deltagit i möten eller anmält intresse för nätverket.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.