Aktiva textiler för sportkläder

Diarienummer
Koordinator LunaMicro AB
Bidrag från Vinnova 833 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - september 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2018

Syfte och mål

LunaMicro utvecklar tygpumpar som transporterar vatten från ena sidan av ett tyg till den andra. Dessa kan till exempel kan användas för att förbättra svettransport i funktionskläder. Projektets mål är att - i syfte att nå en bredare marknad - skala upp produktionen samt vidareutveckla LunaMicros teknik och affärsmodell för nya produkter för försäljning i detaljhandeln.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas att resultera i att LunaMicro når ut på en bredare marknad med sin teknik där första steget är ett samarbete med några få varumärkesägare med vilka en produkt planeras att lanseras efter projektet. Skalbar produktion av tygpumpar och utveckling av LunaMicros affärsmodell förväntas att efter projektet leda till vidare tillväxt och expansion för LunaMicro inom andra markander.

Planerat upplägg och genomförande

1. Etablering av produktionslinje i pilotskala för tygpumpar 2. Bestämma en lämplig affärsmodell för B2B 3. I samarbete med varumärkesägare utveckla och lansera en produkt med LunaMicros teknik integrerad

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 juni 2020

Diarienummer 2018-05205

Statistik för sidan