Akrylsyra produktion från glycerol med hjälp av integrerad bio- och kemisk katalys

Diarienummer 2012-03924
Koordinator Lunds universitet - Kemiska institutionen
Bidrag från Vinnova 160 700 kronor
Projektets löptid december 2012 - december 2013
Status Avslutat