Åkroken Business Incubator - Regional inkubator Västernorrland

Diarienummer 2015-00210
Koordinator Åkroken Science Park AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2015
Status Avslutat