Akademisk entreprenörskap

Diarienummer
Koordinator Serendipity Innovations AB
Bidrag från Vinnova 4 500 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2011
Status Avslutat

Externa länkar