AILI PUMP SYSTEM REPLACING FOSSIL FUEL WITH CLEAN SOLAR ENERGY

Diarienummer 2018-02334
Koordinator Ailiinnovation Scandinavia AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att samla in kunskap och fakta för att kunna sammanfatta den globala potentialen för Aili pumpsystem i en affärsplan.

Resultat och förväntade effekter

En affärsplan som beskriver hur Aili pumpsystem ska positioneras på den globala marknaden för att nå sin fulla affärspotential. En affärsplan som beskriver strategin för tillverkning och distribution samt val av partners.

Upplägg och genomförande

En djupanalys av marknadens möjligheter och begränsningar: - Målgrupper & målmarknader; primära och sekundära. - Konkurrenter & hotbilder; Bästa praxis och hålrum inom det. - Möjligheter och potential; Volym och värde baserat på hålrum i dagens strukturer. - Blue print av hela kedjan från leverantör till och med slutanvändare och eftermarknad.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.