AILI PUMP SYSTEM REPLACING FOSSIL FUEL WITH CLEAN SOLAR ENERGY

Diarienummer 2018-02334
Koordinator Ailiinnovation Scandinavia AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Att utveckla en affärsplan för kommersialisering av vår pump. Målet är en väl genomarbetad strategi för genomförande där partners, pris-, tillverknings-, distributions-, och servicemodeller är tydligt definierade.

Förväntade effekter och resultat

En väl genomarbetad affärsplan.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet i projektet kommer fokusera på följande och skapa beskrivande underlag som del av den färdiga affärsplanen: 1. Marknadsreplikationsplan 2. Marknadens genomförbarhet 3. Förbättrad affärsmodell 4. Spridning och kommunikation 5. Affärsplanutveckling

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.