Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AILI PUMP SYSTEM REPLACING FOSSIL FUEL WITH CLEAN SOLAR ENERGY

Diarienummer
Koordinator Ailiinnovation Scandinavia AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade till att samla in kunskap och fakta för att kunna sammanfatta den globala potentialen för Aili pumpsystem i en affärsplan.

Långsiktiga effekter som förväntas

En affärsplan som beskriver hur Aili pumpsystem ska positioneras på den globala marknaden för att nå sin fulla affärspotential. En affärsplan som beskriver strategin för tillverkning och distribution samt val av partners.

Upplägg och genomförande

En djupanalys av marknadens möjligheter och begränsningar: - Målgrupper & målmarknader; primära och sekundära. - Konkurrenter & hotbilder; Bästa praxis och hålrum inom det. - Möjligheter och potential; Volym och värde baserat på hålrum i dagens strukturer. - Blue print av hela kedjan från leverantör till och med slutanvändare och eftermarknad.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 maj 2018

Diarienummer 2018-02334

Statistik för sidan