AILI PUMP SYSTEM REPLACING FOSSIL FUEL WITH CLEAN SOLAR ENERGY

Diarienummer 2018-02334
Koordinator Ailiinnovation Scandinavia AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Att utveckla en affärsplan för kommersialisering av vår pump. Målet är en väl genomarbetad strategi för genomförande där partners, pris-, tillverknings-, distributions-, och servicemodeller är tydligt definierade.

Förväntade effekter och resultat

En väl genomarbetad affärsplan.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet i projektet kommer fokusera på följande och skapa beskrivande underlag som del av den färdiga affärsplanen: 1. Marknadsreplikationsplan 2. Marknadens genomförbarhet 3. Förbättrad affärsmodell 4. Spridning och kommunikation 5. Affärsplanutveckling

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.