Aifloo - Born Global

Diarienummer 2016-01720
Koordinator Aifloo AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid februari 2016 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Att ge Aifloo en fördjupad kunskap hur man fokuserar på tillväxt och etablerar sig på en global marknad

Resultat och förväntade effekter

En större förståelse av internationell etablering samt hur man attraherar internationellt riskkapital.

Upplägg och genomförande

Varje startup-företag stöttas genom en erfaren coach genom hela programmet. Seminarier och workshops blandas med besök från institutioner och näringsliv, vilket har gett oss en god inblick i entreprenörsskap.

Externa länkar

www.aifloo.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.