Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AI-tjänst för att rekommendera optimala promotioner i detaljhandeln

Diarienummer
Koordinator Formulate AB
Bidrag från Vinnova 1 764 900 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte har varit att lägga till en framåtblickande modul i Retail DecisionCloud och har pilottestats av ett antal större svenska retailers.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet av projektet kommer att ligga till grund för att ta sig an en större marknad, utanför Sverige.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med ett huvudfokus på att utveckla teknik som kan möjliggöra framtida internationell expansion. Som sådant har projektet varit mycket framgångsrikt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 maj 2018

Diarienummer 2018-01860

Statistik för sidan