AI-tjänst för att rekommendera optimala promotioner i detaljhandeln

Diarienummer 2018-01860
Koordinator Formulate AB
Bidrag från Vinnova 1 764 900 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - våren 2018

Syfte och mål

Detta projekt syftar till att skapa en testad prototyp av en AI-baserad rekommendationsmotor för detaljhandlare som gör det möjligt att optimera kampanjbeslut.

Förväntade effekter och resultat

En framgångsrik prototyp kommer att ge möjlighet till uppskalning kommersiellt samt ytterligare extern finansiering.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet löper under drygt ett år och har en unik sammansättning av personer med kunskaper inom data engineering, marketing research och data science.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.