Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AI Sweden

Diarienummer
Koordinator Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 30 000 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - november 2021
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med AI Sweden är att påskynda användningen av AI till nytta för samhället, konkurrenskraft och för alla som bor i Sverige. I stora drag har satsningen utvecklats mycket positivt och i ett högre tempo än förväntat.

Resultat och förväntade effekter

Det övergripande målet var att fungera som en motor för det svenska AI-ekosystemet som ger bränsle till den svenska ekonomin och attraherar ledande global expertis som har för avsikt att göra ett betydande genomslag inom sitt område. Under 2020 blev en omfattande uppsättning kort- och långsiktiga effekter definierat. Uppföljning mot sådana effekter ska följas upp under de kommande åren.

Upplägg och genomförande

AI Sweden har fokuserat på att samla det svenska AI-ekosystemet och genom samarbete etablera horisontellt eller sektorsöverskridande, kunskap och resurser, både tekniska (såsom infrastruktur, data, expertis) och icke-tekniska (såsom juridiska, organisatoriska), såväl som samlokalisering, internationella relationer, best practises and knowhow, inspirerande evenemang och stödfunktioner, såsom finansieringsstöd, rekryteringsstöd och kommunikation. I stora drag har strategin och genomförandet visat sig framgångsrikt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 februari 2022

Diarienummer 2018-04672

Statistik för sidan