Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AI Sweden

Diarienummer
Koordinator Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 30 000 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - november 2021
Status Pågående

Syfte och mål

Artificial Intelligence, AI, blir en allt viktigare nyckelteknologi för innovation, tillväxt av nya jobb och samhällsutveckling. Länder runt om i världen investerar stora summor i infrastruktur, forskning, utbildning och innovation för att stödja industrins konkurrenskraft, lösa samhällsutmaningar, upprätthålla levnadsstandarden och säkra tillgång till produkter, tjänster och talang. Det övergripande syftet för AI Innovation Sweden är att fungera som en motor för det svenska AI-ekosystemet vilket utvecklar den svenska ekonomin.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade resultat är att - Ökad svensk konkurrenskraft - Positiv utveckling av svensk samhälle - Ökad kännedom och förståelse av AI i industri och samhälle

Planerat upplägg och genomförande

Tillsammans med en lång rad intressenter inom industri, akademi, forskning och offentlig sektor, etablera Lindholmen Science Park AI Innovation of Sweden som ett nationellt center för tillämpad forskning och innovation inom AI. Projektet kommer etablera följande resurser och tjänster: - Datafabriken - Samlokalisering - Internationell portal - Kompetens- och kunskapsspridning - Samarbete och finansieringsstöd - Etik och samhällspåverkan

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 september 2021

Diarienummer 2018-04672

Statistik för sidan