Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AI för smart industri

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE SICS Västerås
Bidrag från Vinnova 810 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - mars 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål har varit att sprida kunskap om digitalisering med inriktning på dataanalys och användning av AI inom industrin. Detta har gjorts genom ett antal seminarier där mer än 250 deltagare från mer än 150 organisationer har tagit del av exempel från tre olika projekt i tre olika branscher.

Resultat och förväntade effekter

Vi har genom samarbete med Automation Region, Luleå Science Park, Fraunhofer-Chalmers, Linnéuniversitetet och RISE ordnat seminarier i fem orter mot planerade fyra. Vi har totalt nått ut till mer än 250 deltagare från mer än 150 organisationer.

Upplägg och genomförande

Ny teknik som hjälpmedel i det dagliga arbetet kan påverka alla befattningar i organisationen, från säljare och marknadsförare till operatörer och servicetekniker i processindustrin. Vi ser här många exempel där information kan visas så att det skapar större förståelse för olika lösningar och problem och har genom seminarier spridit denna kunskap. Seminarierna har hållits i Stockholmstrakten, Västerås, Göteborg, Luleå och Växjö med bra resultat och en blandad deltagargrupp.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 oktober 2018

Diarienummer 2018-03845

Statistik för sidan