Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AI för proaktiv och patientanpassad resursplanering inom akut vård

Diarienummer
Koordinator IVBAR INSTITUTE AB
Bidrag från Vinnova 1 143 856 kronor
Projektets löptid maj 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet har varit att möjliggöra en förbättrad resursplanering vid sjukhus genom att bättre förutsäga flödet av akuta patienter. Projektet har utvecklat ett digitalt verktyg, baserat på artificiell intelligens, som predicerar behovet av akut vård på sjuhus, på flera olika tidshorisonter, utifrån analys och bearbetning av samverkan mellan externa faktorer och vårdbehov. Verktyget är färdigt att implementeras som beslutsstöd vid resursplanering vid sjukhus.

Långsiktiga effekter som förväntas

En aktivitetsplan för spridning av verktyget till användare av Sveus analysplattform är under utveckling och leder förhoppningsvis till utbrett användande av verktyget, vars prediktioner presterar avsevärt bättre än idag använda metoder. Verktyget förväntas vid implementering ge förbättringar i patientsäkerhet, arbetsmiljö, ekonomi och jämlik vård genom minskade överbeläggningar, förbättrad förväntansbild av arbetsbörda, minskade avbokningar och behovsbaserad resursplanering.

Upplägg och genomförande

Automatisk datainsamling har etablerats med utgångspunkt i Sveus analysplattform, med tillägg av extra akutvårdsdata samt flertalet yttre öppna datakällor. Projektet har sedan genomförts i ett cykliskt arbete av utveckling och utvärdering. Ivbar har utfört algoritm- och gränssnittsutveckling och VGR har (med verksamhetsrepresentanter från Skaraborgs Sjukhus) utvärderat resultat och styrt utvecklingen så att prediktioner och gränssnitt uppfyller organisationens olika önskemål. Utvärderingen har skett i form av workshops vid Skaraborgs sjukhus.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 maj 2017

Diarienummer 2017-02365

Statistik för sidan