Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AI för bröstcancerscreening

Diarienummer
Koordinator Karolinska Universitetssjukhuset - Funktionsområde thoraxradiologi
Bidrag från Vinnova 1 895 984 kronor
Projektets löptid februari 2017 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg

Viktiga resultat som projektet gav

Att utveckla och testa AI-system som analyserar mammografibilder och som kan användas för att förbättra och effektivisera bröstcancerscreeningen. Vi har byggt en databas med mammografi-röntgenbilder i kombination med kliniska data från bröstcancerregistret. Vi har utvecklat ett beslutsstöd (en algoritm) som bedömer risken att kvinnor drabbas av bröstcancer inom 3 till 5 år. Vi har testat detta i en simulerad klinisk miljö och visat att det är praktiskt genomförbart att skicka bilder från ordinarie röntgensystem till algoritmen och därefter få en riskuppskattning tillbaka.

Långsiktiga effekter som förväntas

Idag finns inget validerat AI-system med tillräcklig träffsäkerhet för svensk mammografiscreening men utvecklingen går snabbt framåt. Efter ytterligare träning och finjustering kan vårt beslutsstöd leda till samhällsekonomiskt värde genom en säkrare diagnostik och genom en effektivisering av mammografiprocessen inom svensk sjukvård. Beslutsstödet kan innebära att färre kvinnor behöver dö i bröstcancer då deras tumör upptäcks tidigare. Dessutom kan det digitala beslutsstödet enkelt distribueras över hela landet för att minska regionala skillnader i screeningsystemet.

Upplägg och genomförande

Vi har samlat in data och bilder för samtliga kvinnor inom SLL:s screeningprogram och bröstcancervård mellan 2008-2016. Vi har byggt en validerad databas som nu kan användas som träningsmaterial eller facit för test av AI-system. Vi har tränat egna deep learning-nätverk. Sectra AB har hjälpt till att integrera ett AI-system i en testmiljö för mammografi-screeningen på KS för att förbereda för en prospektiv klinisk verifiering. Vi har förutom egna AI-system agerat testbädd åt företagsutvecklade AI-system.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 februari 2017

Diarienummer 2017-01382

Statistik för sidan