Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AI Aware

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar AB - 61921 Connected Car IT Services Development
Bidrag från Vinnova 3 909 718 kronor
Projektets löptid november 2020 - december 2021
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet AI AWARE-har utforskat hur multipla datakällor kan analyseras med hjälp av AI-algoritmer för att identifiera vägar med en förhöjd olycksrisk. Massiva dataströmmar i realtid såväl som stora historiska databaser har utvärderats av projektet och sedan använts för att mata AI-algoritmen. Möjligheten att omvandla enorma, men för närvarande underutnyttjade, datakällor till specifika och kvantifierade olycksriskförutsägelser. Detta kan användas för proaktiv trafikledning och bidra till att förhindra olyckor och öka säkerheten i hela trafiksystemet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet AI AWARE har framgångsrikt uppfyllt sina mål och inte bara implementerat en första version av en AI-driven datafusionsplattform utan också etablerat och testat en heltäckande dataflödesmekanism för att göra olycksriskförutsägelser omedelbart tillgängliga för många anslutna organisationer. Alla projektmedlemmar ser stor potential i att fortsätta utforskandet av prediktiv trafikmiljöbevakning för ökad trafiksäkerhet inom sina egna organisationer.

Upplägg och genomförande

OEM-, telekom, kartdataleverantörer samt trafikledningsmyndigheter har samarbetat för att tillhandahålla kunskap, teknologi och innovativa koncept. Volvo Cars/Zenseact har skapat en datafusionsplattform som tillämpar en AI-algoritm för kontinuerlig utvärdering av olycksrisk på vägsegmentsnivå. HERE gjorde sin "HERE-plattform" tillgänglig för projektet, använd både som en riklig datakälla för Volvo Cars/Zenseacts AI-algoritm samt som ett kommunikationslager för att vidarebefordra förutspådda olycksrisker till en molntjänst för central trafikledning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 mars 2022

Diarienummer 2020-04353

Statistik för sidan