Agtech 2030

Diarienummer 2018-03019
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 14 046 250 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Vinnväxt
Ansökningsomgång 2016-05350-en

Syfte och mål

Syftet är att skapa en inkluderande innovationsmiljö som genererar betydande teknik-, affärs- och kompetensutveckling samt ny kunskap inom lantbruksteknik. Fokus är nya koncept baserade på t.ex. sensorer, digitalteknik och mekanik men också på nya samarbeten och sätt att göra affärer. Målet är att bli en av världens mest framstående regioner inom jordbruksteknik med ryktet om sig att genom samarbeten och innovation möta centrala samhällsutmaningar såsom ökad matproduktion, minskad miljöbelastning och ökad lönsamhet för lantbrukare såväl som leverantörer till lantbruket.

Förväntade effekter och resultat

Effekterna förväntas bli tydliga bidrag till arbetet för att nå FN:s hållbarhetsmål, inte minst stärkt ekonomisk tillväxt, tryggad livsmedelsförsörjning, stärkt infrastruktur för innovation (inkl. kompetens) samt förbättrad naturmiljö. Resultatet förväntas bli nya samarbeten, fungerande test- och försöksarenor, internationella evenemang, nya företagsbildningar, påtaglig affärsutveckling i existerande företag, behovsmotiverad kunskapsutveckling, aktivt deltagande i media och genomförande av projekt med internationell lyskraft ("lighthouse projects").

Planerat upplägg och genomförande

Upplägget innebär att växla upp existerande plattformar för att stimulera nya kopplingar mellan lantbruksföretag, maskintillverkare, teknikbolag och akademiskt baserad teknik- och affärsforskning, samt att etablera samarbeten med en vidare omvärld. Genomförandet inriktas mot att katalysera näringslivsutveckling, forskning och omvärldsbevakning som leder till nya innovativa "agtech-koncept" som också vinner insteg på marknader. Centrala ingredienser är ledarskap, utveckling av innovationsmetoder, bedrivande av tester och experiment samt kreativ kommunikation.

Externa länkar

En preliminär hemsida för Agtech 2030. Under 2019 planeras kompletterande webbplattformar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.