AFRtracker - ett koncept för beslutsstöd vid behandling av förmaksflimmer

Diarienummer
Koordinator Epiq Life Science AB
Bidrag från Vinnova 3 216 000 kronor
Projektets löptid augusti 2011 - november 2013
Status Avslutat