Affinitetskolonn för behandling av Myasthenia Gravis

Diarienummer 2015-05697
Koordinator Glycorex Transplantation AB (publ)
Bidrag från Vinnova 4 340 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - september 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2016
Ansökningsomgång Nivå 2 - Innovationsprojekt i företag hösten 2015

Syfte och mål

Utveckling av en affinitetskolonn som kan användas kliniskt i en extra-korporal blodbehandling av patienter med Myasthenia gravis (MG) för att specifikt och effektivt reducera autoantikroppar i blodplasma från MG-patienter. Inom projektet har fullskaliga affinitetskolonner utvecklats som uppvisar effektiv och specifik reduktion av autoantikroppar i blodplasma från MG-patienter. ELISA-metoder för bestämning av MG autoantikroppar har utvecklats. Ytterligare tester av fullskalekolonner återstår.

Resultat och förväntade effekter

Fullskaliga produkter avsedda att kunna användas i extra-korporal blodbehandling av MG-patienter håller på att utvärderas in vitro på MG-patientplasma och de resultat som erhållits är goda vad avser effektivitet, specificitet och sterilitet. Slutmålet är att detta efter ytterligare valideringar av produkten skall leda till registrering av en produkt som medger en effektivare patientbehandling med ett minimum av sidoeffekter jämfört med dagens metoder.

Upplägg och genomförande

Olika MG associerade antigen producerades och testades mot blodplasma från MG patienter. Olika prototypkolonner baserade på producerade antigen producerades och testades. De prototyper som gav bäst resultat uppvisade hög effektivitet och specificitet. Fullskaliga kolonner har producerats och initialt utvärderats. Före klinisk applikation krävs fler studier på fullskalekolonner.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.