Affinitetskolonn för behandling av Myasthenia Gravis

Diarienummer 2015-05697
Koordinator Glycorex Transplantation AB (publ)
Bidrag från Vinnova 4 340 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - september 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Att utveckla en fullskalig affinitetskolonn som kan användas kliniskt för att, vid en extra-korporal blodbehandling av patienter med Myasthenia gravis, specifikt och effektivt binda autoantikroppar mot ACHR (acetylkolinreceptor).

Förväntade effekter och resultat

En effektivare behandling per behandling, en större reduktion av ACHR-antikroppar per behandling med minimal påverkan på andra antikroppar och plasmakomponenter och med ett minimum av sidoeffekter

Planerat upplägg och genomförande

år 1 Steg 1: Produktion, upprening och analyser av ACHR alfa- och beta-peptid, kolonnprototyp. Steg 2. Tester på prover från MG-patienter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.