Affärssystem för konkurrenskraftig och kundanpassad björkämnesproduktion för möbeltillverkning.

Diarienummer
Koordinator Linnéuniversitetet - Linnéuniversitetet, Växjö
Bidrag från Vinnova 5 082 000 kronor
Projektets löptid augusti 2007 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01651

Statistik för sidan