Affärsplan Västmanland

Diarienummer 2013-02710
Koordinator LÄNSSTYRELSEN I VÄSTMANLANDS LÄN - Länsstyrelsen Västmanland
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid april 2013 - november 2014
Status Avslutat