Affärsmodell och produktion av nano-chip

Diarienummer 2010-01094
Koordinator CleanSense AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juli 2010 - april 2011
Status Avslutat