Affärsmodell och produktion av nano-chip

Diarienummer
Koordinator CleanSense AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juli 2010 - april 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01094

Statistik för sidan