Affärsmodell Geodata

Diarienummer
Koordinator LANTMÄTERIET
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2008 - december 2010
Status Avslutat