Affärsmodell Geodata

Diarienummer
Koordinator LANTMÄTERIET
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2008 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00772

Statistik för sidan