Affärsmodell för kommunal kompetensexport

Diarienummer 2009-04434
Koordinator Bizcat PÖ AB - Bizcat konsulter
Bidrag från Vinnova 490 000 kronor
Projektets löptid februari 2010 - april 2011
Status Avslutat