Affärsmodell för hållbara inköp

Diarienummer 2010-02917
Koordinator LOYA AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - september 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att utvärdera olika leverantörskedjor och deras möjlighet att stödja företagets inköpsmodell med korta ledtider för tillverkning och leverans. Det visade sig att leverantörer inom EU-området bäst uppfyllde kraven på både ledtider och total miljöpåverkan.

Resultat och förväntade effekter

Vi hade en föraning att en satsning på leverantörer i Sydostasien hade kunnat vara lönsam. Forskningsprojektet har däremot bekräftat att det är mer ekonomiskt lönsamt att för de närmaste åren helt satsa på leverantörer inom och strax utanför EU-området. När små och snabba leveranser är viktiga lyckas inte de sydostasiatiska leverantörerna lika bra som sina europeiska konkurrenter.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes dels som ett examensarbete vid Göteborgs Universitet och dels internt inom företaget. En omfattande teoristudie var en del av examensarbetet och företagets resurser lades på att kontakta och diskutera olika typer av logistik- och tillverkningsstrategier med leverantörer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.