Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar (Intressentportalen) stänger torsdagen den 20 januari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 21 januari kl 8:00.  

AFE-demonstrator

Diarienummer
Koordinator ANACATUM DESIGN AB
Bidrag från Vinnova 1 900 000 kronor
Projektets löptid juli 2010 - januari 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01482

Statistik för sidan