AFE-demonstrator

Diarienummer
Koordinator ANACATUM DESIGN AB
Bidrag från Vinnova 1 900 000 kronor
Projektets löptid juli 2010 - januari 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01482

Statistik för sidan