Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AfceaHack

Diarienummer
Koordinator ENGVALL SECURITY AB
Bidrag från Vinnova 295 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - oktober 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

AFCEAHack förde samman människor med varierande bakgrunder från företag, myndigheter och universitet för att mötas, diskutera cybersäkerhet och utveckla kunskaper i en kompetitiv miljö. Genom AFCEAHack har vi belyst möjligheter för unga talanger att göra karriär inom cybersäkerhet, vilket är särskilt viktigt då 80% av Sveriges IT-chefer rapporterar om svårigheter att rekrytera säkerhetspersonal, och att denna brist är en direkt bidragande orsak till att verksamheten lider skada genom cyberattacker.

Långsiktiga effekter som förväntas

AFCEAHack främjar samarbete mellan universitet, utvecklare, industriföretag och myndigheter för att stärka förmågan att förebygga, upptäcka och hantera cyberattacker. Under AFCEAHack träffade it-säkerhetsbranschens mest erfarna och dagens studenter. På så vis lärde de sig nya områden såsom IT-forensik och penetrationstester. Vi visade att det går att skapa event för att generera intresse för cybersäkerhet, och inspirerade andra företag till att göra samma sak. Med detta om möjligheter för studenter som vill jobba för industriföretag och myndigheter att komma i kontakt.

Upplägg och genomförande

AFCEAHack hölls parallellt med konferensen AFCEA TechNet 17 på Scandic Infra City utanför Stockholm. På plats fanns studenter från olika delar i Sverige, samt 6 mentorer med bakgrund inom cybersäkerhet.Teamen bestod av 3-4 pers per lag, med varierande kunskaper hos deltagarna. Vi använde en CTF (Capture the Flag) setup, där varje team försökte samla in 20 flaggor under de tre dagarna. Miljön sattes upp av säkerhetskonsultbolaget Engvall Security, med stöd av KTH. Eventet arrangerades tillsammans med BeMyApp, en ledande eventarrangör med fokus på hackathons.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 augusti 2017

Diarienummer 2017-03429

Statistik för sidan