AF Prism - Ett verktyg för analys och tolkning av förmaksflimmer

Diarienummer 2009-00870
Koordinator Epiq Life Science AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - februari 2010
Status Avslutat