Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AF Prism - Ett verktyg för analys och tolkning av förmaksflimmer

Diarienummer
Koordinator Epiq Life Science AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - februari 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00870

Statistik för sidan