Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Aero EDIH - EDIH for Digital Transformation of the Aviation and Aerospace Industry

Diarienummer
Koordinator Norrköping Science Park AB
Bidrag från Vinnova 4 200 000 kronor
Projektets löptid december 2022 - december 2024
Status Pågående

Syfte och mål

Nästa generations flyg, med t.ex drönare, elektrifiering och digitalisering, är en global tillväxtbransch där Sverige kan skapa hållbar utveckling av industrin i linje med de globala målen. Aero EDIH utvecklar ny smart industri, ökar nyttjande av digitala tjänster för SMF samt implementerar den regionala smart specialiseringsstrategin. Aero EDIH genomför aktiviteter som stöttar digital och grön omvandling hos SMF, regionala flygplatser och den offentliga sektorn. På så sett bidrar Aero EDIH till ökad konkurrenskraft och styrka i Europa.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att resultera i en etablering av en EDIH för utveckling av nästa generations hållbara flygbransch primärt för SMF men även relevant offentlig sektor. Projekt kommer tillhandahålla tjänster till ett värde av 31 MSEK för att accelerera målgruppernas digitalisering för ett Sverige och ett Europa med ökad konkurrenskraft och resiliens som följd. Tjänsterna i EDHI syftar även till att öka SMFs förmåga att attrahera investeringar. En annan effekt blir att förbättra företagens och innovationsstödssystemets internationella uppkoppling.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet är strukturerad i tre olika arbetspaket, formulerade i linje med projektets genomförandemodell samt de prioriterade områdena för EDIH: 1)projektledning 2) tillhandahållande av tjänster 3) externa frågor och resurshantering. Mål uppnås genom att implementera aktiviteter som säkerställer slutresultat , leveranser och effekt. Konsortiet har skapats för att optimera projektets innovationshanteringsförmåga. Ett förhållningssätt med ömsesidigt kompletterande aktörer med olika perspektiv maximerar synergier och stärker därmed projektets leverans och resultat.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 december 2023

Diarienummer 2022-03159

Statistik för sidan