Advancerade material för ren energi produktion och miljövänligt tillämpningar

Diarienummer 2009-01190
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för fysik och astronomi
Bidrag från Vinnova 1 863 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - januari 2014
Status Avslutat