Advancerad Iordningställande Modul

Diarienummer 2016-02298
Koordinator Karolinska Universitetssjukhuset - Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Bidrag från Vinnova 333 435 kronor
Projektets löptid juni 2016 - november 2016
Status Avslutat
Utlysning Medtech4health: Medicintekniska innovationer
Ansökningsomgång Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg Medtech4Health - 2016 vår

Syfte och mål

Projektet har i enlighet med målet skapat en prototyp (ARM - Advanced Reconstitution Module for ePed). Prototypen kan verifiera och dokumentera iordningställda läkemedel utifrån ePeds läkemedelsinstruktioner och Pharmacologs produkt DrugLog. Nästa steg är implementering i en klinisk interventionsstudie för att testa användarvänlighet och hur bra systemet är att upptäcka felaktig läkemedelshantering i förhållande till system med och utan dubbelkontroll. Systemet motsvarar också de krav på iordningställande som publicerats av den Europeiska Farmakopén CM/Res(2016)2.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en process samt en teknisk lösning för verifiering av iordningställande av läkemedel. Den består av 1) en databas för dokumentation och riskskattning för varje läkemedel samt 2) ett grafiskt gränssnitt som fungerar som en länk till ePeds instruktioner för iordningställande. Utifrån riskskattningen triggas en valideringsprocess som kontrolleras exempelvis med hjälp av produktens streckkod eller utifrån den kopplade DrugLog®-applikationen. Vi förväntar oss att denna framtida produkt kan reducera felaktigt iordningställande i barnsjukvården.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i tre faser: 1. Kalibrering av DrugLog (UV-VIS spektrum) för vanliga läkemedel använda inom framförallt neonatalverksamheten. Vissa substanser, koncentrationer samt spädningsvätskor har visats sig olämpliga för analys med DrugLog. 2. Byggande, leverans och test av ett gränssnitt i DrugLog applikationen för att integrera med ePed samt möjlighet till utskrift av etiketter. 3. Byggande, leverans och test av en SQL-databas (ePedARM) som i projektet valts att sparas på en Microsoft Azure-plattform.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.