Advanced Test Identification Tool (ATIT)

Diarienummer
Koordinator Ricksell Innovation Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - maj 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01518

Statistik för sidan