Adtoma RTB Direct the next generation real-time bidding platform

Diarienummer 2015-01563
Koordinator ADTOMA AB
Bidrag från Vinnova 2 100 331 kronor
Projektets löptid juni 2015 - juni 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag 2015-03-24

Syfte och mål

Adtoma RTB Direct skapades för att lösa en del av de problem som finns med tidigare lösningar av programmatiska köp av digitala annonser. Ett var att komma ifrån de så kallade vattenfall av annonsanrop som andra lösningar innebär genom att anropen görs seriellt. Ett annat är att publicisten inte kunnat ställa buden mot egen försäljning av samma annonsyta. Den nya produkten uppfyller dessa mål.

Resultat och förväntade effekter

Adtoma RTB Direct använder sig av parallella budanrop till externa budgivare via ett server-till-server förfarande vilket innebär att man dels får betydligt snabbare annons- och sidladdningar, dels kan utöka antalet samtidiga budgivare och dels ställa buden mot egen försäljning på samma annonsyta i real-tid. Det är alltså en snabb lösning som ger publicisten möjlighet till ökade intäkter.

Upplägg och genomförande

Adtomas personal och inhyrda konsulter genomförde en serie med intervjuer med befintliga och presumtiva kunder (media bolag) i Sverige, Finland, USA och Tyskland via möten, telefon och mail för att få validering och feedback på de teser om de behov och lösningar som vi ställt upp. Därefter skapade vi en proof-of-concept prototyp med full process som presenterades till ett mindre antal men viktiga kunder för vidare validering av lösningen både i teknisk bemärkelse men även ur affärsmässig relevans för dessa kunder. Efter feedback genomfördes full utveckling.

Externa länkar

www.adtoma.com/rtb

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.