Adhesion optimized bioactive surgical implants with optional drug delivery function

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitets Projekt Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 400 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - januari 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01459

Statistik för sidan