Additive Multiple Labeling Cytochemistry (AMLC) - en ny metod för förbättrad in vitro diagnostik vid cancersjukdom

Diarienummer 2015-04773
Koordinator MEDETECT AB - MEDETECT AB, Lund
Bidrag från Vinnova 1 397 782 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång 2015-03534-en

Syfte och mål

Projektets övergripande mål var att introducera en ny teknik för multiplex avkodning av cellmönster (AMLC) inom tillämpad cancerforskning och undersöka dess potential för sjukdomsanalys och diagnostik. Som exempel på uppfyllt specifikt projektmål har en lyckad proof-of-concept studie genomförts och visat att AMLC tekniken kan generera robust och högupplöst multiplex data från större kliniska cohorter (>450 patienter och >900 vävnadsprov) och konventionella kliniska vävnadsprov.

Resultat och förväntade effekter

Med avancerad statistik och deep learning analys av genererad ”histomik” data har projektet påvisat nya komplexa cellmönster och en överväldigande sjukdomsheterogenitet. Resultaten visar att bättre patientstratifiering behövs för att identifiera prognostiska cellmönster. Projektet har även genererat nya multiplex analyser att användas för validering av nya läkemedelsmål och bättre prediktion av behandlingssvar för nuvarande och kommande läkemedel mot tumörsjukdomar.

Upplägg och genomförande

Projektets genomförande har påvisat att AMLC genererar detaljerad och högupplöst information om cancercellernas arrangemang och hur dom relaterar till alla huvudsakliga omkringliggande celler (strukturella vävnadsceller och infiltrerande immunceller). Möjligheten att använda denna typ av data för förbättrad diagnos eller som redskap för prediktion av specifika läkemedelssvar kommer att analyseras i separata framtida spinn-off studier.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.