Additiv tillverkning med pulver som tillsatsmaterial

Diarienummer 2015-02285
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB - Avd 9634JA
Bidrag från Vinnova 2 360 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - februari 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att utöka kunskapen om material tillverkat med SLM (selctive laser melting) i pulverbädd teknik och material tillverkat med deponering (blown powder), för legeringarna Inconel 718 och Carpenter 21-6-9, för att därmed möjliggöra att det tillverkade materialet kan användas i flyg och rymd sammanhang. Målet för projektet är att undersöka mikrostruktur och defektförekomst i SLM material under givet parameterfönster, samt att undersöka mekaniska egenskaper samt materialens svetsegenskaper.

Resultat och förväntade effekter

Undersökningarna på Inconel 718 SLM visade relation mellan bindfel/porositeter och tillförd energi för två olika tjocklekar på påfört pulvermaterial. Avseende svetsbarhet visade det sig att SLM Inconel 718 som har genomgått HIP (hot isostatic pressing) var mer sprickbenäget än samma material som inte har gått igenom HIP processen. Detta resultat är inte förväntat och viktigt för förstålesen av SLM Inconel 718.

Upplägg och genomförande

Projektet var upplagt som ett samarbete mellan GKN Aerospace engine systems, Högskolan Väst och med den engelska forman TWI (The welding Institiute) som tillverkare av provmaterialet. Alla undersökningar av mikrostruktur och materialegenskaper har utförts av HV. GKN har bidragit med projektledning och applikationer av metoderna. Samarbetet har lett till ökad kunskap hos GKN om HV och dess forskning som vidare hjälper GKN att utforma strategier för produktutveckling och forskning inom AM området.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.