Adding Value Through Science - ILSI BioMed

Diarienummer
Koordinator CR COMPETENCE AB
Bidrag från Vinnova 12 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - maj 2012
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-01078

Statistik för sidan