Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ADaPT - Automatiserad design av produktionsutrustning

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Department of Management and Engineering
Bidrag från Vinnova 6 156 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - april 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

ADaPTs syfte och mål är att öka automatiseringsgraden i produktionsberedningen med stöd av design automation (DA) och därmed kunna implementera och nyttja t ex sensorer snabbare. Vi har sett att DA fungerar bra i väldefinierade uppgifter som att t ex räkna ut optimal placering av produkter i en härdugn. Däremot ser vi många utmaningar med att automatisera strategiska/dynamiska beslut där det är många parametrar som varierar i simuleringen. Vidare ser vi att ökad simulering förändrar ingenjörens arbetsuppgifter till att bli kravställare och validera simuleringen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vårt resultat är att design automation eller liknande arbetssätt fungerar bra som verktyg för att planera t ex packning av en ugn eller pall med många varianter av produkter på ett optimalt sätt, baserat på existerande information i företagens system. Vi ser en förväntad effekt att företagen kommer att ifrågasätta vilket värde de vill ha av de digitala verktyg man inför. Och vi ser ett behov av att definiera vem som äger information i olika modeller och hur man säkerställer spårbarhet i användning och uppgraderingar av digitala modeller, speciellt i kund-leverantör-roller.

Upplägg och genomförande

Projektet har genom 9 olika delstudier analyserat digitala verktyg som en möjlighet att effektivisera produktionsberedningen. Inledningsvis genomfördes 2 studier - en om hur man kan utveckla monteringsceller för säker samverkan mellan operatör och robot och en om vilken typ av utmaning i en maskinteknisk produktion kan vara mest lämplig för DA och varför. Baserat på dessa genomfördes ytterligare studier men mer på djupet. Dessa analyserades och andra typer av produktionstekniska uppgifter utreddes. Alla resultat diskuterades i workshops med alla parter för validering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-01997

Statistik för sidan