ADaPT - Automatiserad design av produktionsutrustning

Diarienummer 2017-01997
Koordinator Linköpings universitet - Department of Management and Engineering
Bidrag från Vinnova 3 428 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - april 2019
Status Pågående

Syfte och mål

ADaPT syftar till att genom ökad automatiseringsgrad i produktionsberedningen, i form av utveckling av en design automationsmetod, bidra till en effektivare digitaliserad utvecklingsprocess som kan implementera och nyttja nya teknologier i industrins produktionssystem fortare. Målet är att utvärdera och testa verktyget ”design automation” och dess anpassningsbarhet till att effektivisera och digitalisera produktionsberedningsprocessen i en integrerad produkt- och produktionsutvecklingsprocess.

Förväntade effekter och resultat

ADaPT förväntas effektivisera produktionsberedningsprocessen avsevärt genom att nyttja verktyget ”design automation” och därmed lägga grunden till ett förändrat ingenjörsarbete i en integrerad produkt- och produktionsutvecklingsprocess. Vårt förväntade resultat är att visa vilken nytta en implementerad design automation skulle kunna ge industrin speciellt när det gäller att hantera säkerhet och sensorik i framtidens produktionssystem.

Planerat upplägg och genomförande

ADaPT kommer att genomföras i samverkan med flera industriella parter, där vi kommer att testa ”design automation” och dess anpassningsbarhet till att effektivisera produktionsberedningen i ett företag. Vi kommer att arbete i nära samarbete med två industriella utmaningar med stort behov av kundanpassning hos slutprodukten. Projektet kommer att sprida sina resultat på olika industriella konferenser och därmed bidra till en bredare effekt från resultaten som uppnås.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.