ActiveCast - next generation mobile experience

Diarienummer 2009-01533
Koordinator Pluricast AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - maj 2010
Status Avslutat