ActiveCast - next generation mobile experience

Diarienummer
Koordinator Pluricast AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - maj 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01533

Statistik för sidan