AcSäPt - Acceptanstest av säkerhetskritisk plattformsprogramvara

Diarienummer 2012-00943
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - Elektronik
Bidrag från Vinnova 4 960 714 kronor
Projektets löptid juni 2012 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har resulterat i en metodik för acceptanstest av säkerhetskritisk plattformsprogramvara, vilket varit det övergripande projektmålet. Projektmålen har uppfyllts väl och även frågeställningar utanför ursprungligt projektmål har lösts. Projektets aktiviteter och resultat har väckt intresse internationellt genom presentationer på internationella konferenser. Projektdeltagarna står efter projektets avslutande väl rustade att implementera dessa metodikförslag i produktionsprojekt.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har inom sitt teknikområde bidragit till det övergripande projektmålet att höja den tekniska mognadsgraden samt effektivisera metoder inom produktutveckling för att snabbare kunna industrialisera resultaten och öka kundvärdet. Det har även bidragit till att säkerställa att den svenska fordonsindustrin bidrar och får tillgång till metoder, verktyg och kompetens i världsklass för att möjliggöra snabb och effektiv utveckling. Projektdeltagarna står efter projektets avslutande väl rustade att implementera dessa metodikförslag i produktionsprojekt.

Upplägg och genomförande

Metodiken grundar sig på konfigurerbara formella modeller av AUTOSAR BSW-komponenter. Dessa modeller kan användas för att ta reda på vilka specifikationskrav som är säkerhetskritiska för ett specifikt användningsfall. De kan också användas för att generera testfall för black-box testning av BSW från en leverantör. Implementationen kan testas tills man uppnår 100% täckning med avseende på säkerhetsrelaterade funktioner och scenarier. Täckningsmåttet utgår från tillståndsrymden hos specifikationsmodellen. Metodikens tillämpbarhet i realiteten visas med ett exempel.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.