Acqueau Workshop, resebidrag Eureka, Frankrike

Diarienummer 2015-04132
Koordinator 4IT I MALMÖ AB - 4IT
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - september 2015
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA

Syfte och mål

Målet och syftet med projektet var att undersöka förutsättningar och intresse internationellt för att 4IT AB ska kunna delta i något Eureka projekt. Vi anser att vi uppfyllt vårt mål och inte bara fått nytt nätverk utan även byggt en bra grund för framtida projekt inom EU.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet har varit mycket positivt och över förväntan. Vi fick bra feedback och ett otroligt intresse har visats från de företagen som var med i workshopen. Vi har kontakt med över 15 bolag varav ca hälften av dem är mycket intresserade att ta nästa steg i processen för ett samarbete.

Upplägg och genomförande

Acqueau hade lagt upp dagen som nätverkande och anföranden. Vårt upplägg var att först och främst presentera vårt företag, vart vi befinner oss, vilka vatten projekt vi redan befinner oss i och vad vi gör. Vi fortsatte sedan förklara de nuvarande problemet i sektorn och vad vi hade för lösningar. Slutligen presenterade vi vilka slags samarbeten vi sökte och som jag nämnt tidigare fick vi mycket positiv respons på denna workshop. Med hänsyn till den efterföljande responsen kommer vi att med säkerhet delta i något av Acqueau kommande projekt. I första hand tillsammans med Lunds universitet.

Externa länkar

http://www.acqueau.eu/events/2015/9/16/acqueau-workshop-on-smart-water-systems

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.