ACM, E! 3088, projektstöd

Diarienummer
Koordinator APPLIEDSENSOR SWEDEN II AB - AppliedSensor Sweden AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2003 - juni 2006
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2003-02848

Statistik för sidan