Achoice online

Diarienummer 2014-04426
Koordinator AChoice AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - mars 2016
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

SME- och kunddrivet ICT-system samt affärsmodell för nybyggnation kommersialiserad inom 3 år. De tekniska, och mycket komplexa, aspekterna kring konceptet har hanterats och är nu klara för proof of concept. Affärsmodellen beror på partnerskap som ännu inte kunnat färdigställas. Efter ett beslut om kommersialisering kan en säljstart påbörjas efter ca 3-4 månader.

Resultat och förväntade effekter

Projektet förväntades leda till större marginaler och bättre lönsamhet för svenska SME i byggbranschen. Projektet har visat denna stor potential men då kommersialiseringen inte påbörjats är inte detta kvantifierat.

Upplägg och genomförande

Arbetet har skett i bred samverkan mellan erforderliga aktörer. ICT-systemens utveckling har varit komplext men löpande hanterats och bekräftat dess möjligheter på aktuell marknad. Flera olika demonstrationer har genomförts liksom workshop med olika tänka användare, köpare mm.Konkreta applikationer har utvecklats som finns på lösenordskyddad hemsida. Slutlig utprovning (TRL 7-8) har inte, som planerats, kunnat genomföras inom projektet. Orsaken är att den tekniska komplexiteten varit så hög att projektet fått fokusera på detta.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.