ACCESSORIES 2.0 - högteknologisk haute couture

Diarienummer
Koordinator Ocean Observations AB
Bidrag från Vinnova 816 000 kronor
Projektets löptid juni 2008 - augusti 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01238

Statistik för sidan