Acceleratorprogrammet TINC

Diarienummer 2018-02498
Koordinator MEMLIN AB
Bidrag från Vinnova 105 333 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2018
Status Beslutat
Utlysning Acceleration Tech Incubator

Syfte och mål

Syftet med deltagande i Tinc för Memlin är 1. Få feedback på och validera affärsmodell och market fit 2. Få bättre kunskap om internationell expansion 3. Identifiera och knyta strategiska samarbeten

Förväntade effekter och resultat

Utveckla Memlin till att bli en internationellt konkurrenskraftig webbtjänst.

Planerat upplägg och genomförande

Deltagande i programmet Tinc, med kickoff i Oslo samt fyra veckor i Palo Alto.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.