Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Acceleration TINC 2017 - Winningtemp

Diarienummer
Koordinator Winningtemp AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Acceleration Tech Incubator

Viktiga resultat som projektet gav

Genom att tillbringa en månad i Silicon Valley och träffa mentorer, samarbetspartners och andra företag har vi skaffat oss värdefulla insikter om vad som krävs för etablering i USA. Insikter kring så väl organisation, produkt som praktiska frågeställningar. Som en direkt följd av projektet har vi etablerat kontakt med 5 nya investerare som vi regelbundet håller kontakt med. Utöver detta har vi flertalet samarbetspartners som vi löpande har kontakt med och får stöd kring frågeställningar kring investering, organisationsutveckling och säljstrategier.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har knutit värdefulla kontakter med flertalet investerare, företag och samarbetspartners. Genom dessa har vi möjlighet till löpande lärande och stöd i frågeställningar kring bolagets utveckling. Som ett resultat av projektet har vi också tagit fram ett antal KPI:er som vi följer upp löpande. Dessa nyckeltal avser produkten och dess användning, sälj samt organisationsutveckling.

Upplägg och genomförande

Programmet bestod i flertalet gemensamma workshops som berörde viktiga delar för utveckling av företaget och vår affärsmodell. Utöver dessa workshops gavs vi möjlighet att boka individuella möten med mentorer och investerare. De individuella mötena gav ett stort mervärde och fungerade som ett mycket bra komplement till programmets workshop. Här gavs vi möjlighet att gå till djupet i frågeställningar direkt kopplade till vårt företag. Genom programmet har vi också skapat kontakt med övriga deltagande företag och genom dessa lärt oss mycket genom deras erfarenheter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 maj 2017

Diarienummer 2017-02750

Statistik för sidan