Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Acceleration av implementering av öppen plattform för delad laddinfrastruktur

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Chalmers Tekniska Högskola Inst f Tekn ekonomi & organisation
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2021 - augusti 2022
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att möjliggöra en snabbare implementering av delad laddinfrastruktur genom analys utifrån fem dimensioner inom systeminnovation. I projektet har vi identifierat och analyserat barriärer för delad laddinfrastruktur. Projektet tog sin utgångspunkt från vårt tidigare projekts resultat av barriärer för område: (1), (3) och (5). I projektet fördjupade vi oss i två dimensioner: (2) och (4) där vi identifierade barriärer för delad laddinfrastruktur. Åtgärdsförslag har tagits fram för alla dimensioner inom systeminnovation.

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat innefattar en lista med barriärer strukturerade enligt de fem dimensionerna för systeminnovation för implementering av delad laddinfrastruktur. Dessa barriärer skapar förståelse för vilka hinder som finns för aktörer att agera på marknaden. Dessa barriärer existerar inte i isolation utan kräver förståelse för transportsystemet och de förändringar som det står inför. Projektets resultat bidrar till att föreslå åtgärder för att överkomma dessa barriärer, vilket i sin tur kan accelerera transportsektorns omställning och minska klimatpåverkan.

Upplägg och genomförande

Projektet var ett samarbete mellan Chalmers, Power Circle och Rearq. Inom projektet samlades data genom intervjuer och workshops med aktörer intresserade av innovativa lösningar för laddinfrastruktur samt aktörer inom offentlig verksamhet med fokus på upphandling. Inom projektet har vi sammanställt barriärer för de fem dimensionerna inom systeminnovation och diskuterat möjliga åtgärdsförslag i workshops med olika intressenter. Fokus var att identifiera lämpliga åtgärder som bör adresseras för en snabbare implementering av delad laddinfrastruktur.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 augusti 2022

Diarienummer 2021-04774

Statistik för sidan