Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ABC för meningsfulla möten - för minskad ensamhet och ökat välbefinnande

Diarienummer
Koordinator Sankt Kors Fastighetsab
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid november 2021 - oktober 2025
Status Pågående
Utlysning Social hållbarhet
Ansökningsomgång Social hållbarhet i den fysiska miljön

Syfte och mål

Syftet är att skapa kunskap om hur mötesplatser bättre kan utformas och nyttjas för att öka social interaktion och stärka gemenskap. Målet är att ta fram modeller, processer och verktyg som kan implementeras i olika delar av samhället för att möjliggöra möten som bryter ensamhet. I projektet undersöks såväl den fysiska utformningen av en mötesplats som aktiviteter och arbetssätt, och hur dessa i kombination med varandra skapar de rätta förutsättningarna för meningsfulla möten och gemenskap.

Förväntade effekter och resultat

Projektet avser att utveckla en metodik för tillskapandet, nyttjandet och förvaltningen av mötesplatser i närmiljön som bidrar till en känsla av gemenskap och samhörighet och som minskar ensamhet. Projektet kommer att föreslå och testa olika arbetssätt för att ”aktivera” mötesplatser, med målet att hitta modeller som ökar sannolikheten för att människor tar del av mötesplatsen och gemenskapen. Alla processer byggs för att vara skal- och spridningsbara.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet löper över fyra år och består av sex arbetspaket. - Projektledning - Kommunikation och resultatspridning - tillgängliggörande till bred målgrupp - Omvärldsbevakning - insamling av befintlig kunskap - Designtest - prototyp- och testarbete - Skapa mötesplatser och möten - en eller flera mötesplatser med tillhörande arbetssätt samt metod för långsiktig förvaltning tillskapas - Studier och utvärdering - dokumentation och spridning i akademiska och populärvetenskapliga publikationer

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 november 2021

Diarienummer 2021-02852

Statistik för sidan