Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ABBs kompositisolatorer tillverkade av termoplast

Diarienummer
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 280 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - juni 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet var att undersöka nya termoplastmaterials möjlighet att användas i produkter - speciellt material som har process- och fysikaliska egenskaper som är intressanta för ABBs isolatorer - för att därigenom få mer ekonomiskt och miljömässigt hållbara produkter. Viktiga parametrar för tillverkningsprocessen av dessa material är identifierade med möjlighet till ytterligare optimering. Det finns alltså en bra grund för ytterligare FoI-projekt vilket också har varit en målsättning med projektet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Prototyper har tillverkats av olika typer av termoplastmaterial, sammanblandade material och termoplaster som polymeriseras under tillverkningsprocessen. Kunskapen som erhållits från tillverkningen ger stora förhoppningar om att det i framtiden ska gå att tillverka termoplastbaserade kompositisolatorer. De sammanblandade materialen är i dagsläget närmare marknad men det finns även möjligheter med de processpolymeriserade termoplasterna efter ytterligare optimering av processparametrar.

Upplägg och genomförande

Arbetet utfördes i ett antal arbetspaket bl.a: *Kravspecifikation utifrån de egenskaper som krävs för kompositisolatorer. *Screening av nya material. *Tillverkning och testning med nya material. Material och tillverkningsmetoder med god potential har tagits fram och visar goda resultat som motiverar en fortsättning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05432

Statistik för sidan