Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AAL CapMouse PRO

Diarienummer
Koordinator PENSIONÄRERNAS RIKSORGANISATION
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - juni 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

AAL Projektet siktar mot att utveckla en hands free teknologi som skall göra det möjligt för äldre (rörelsehindrade) att kunna styra datahjälpmedel och fjärrkontroller med hjälp av tungan. Ett bekvämt headset skall utvecklas med sensorer som känner av tungans positioner och rörelser varvid muspekare och andra kommandon enkelt och intuitivt kan kontrolleras. Egna capacitiva sensorer skall tas fram för optimal kostnadseffektivitet. Slutanvändare är involverade i projektet och testning skall genomföras. Vid projektets slut är en av projektparners redo att ta produkten, The Cap Mouse ut på sin marknad.

Långsiktiga effekter som förväntas

ett enklare och användbarare verktyg som ersätter datormusen för äldre och äldre med funktionsnedsättningar.

Upplägg och genomförande

vi ansluter oss till den uppläggning och strategi som utarbetats av Tomas Brusell - projektledaren.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03588

Statistik för sidan