A Novel multijunction capillary isoelectric focusing fractionator for proteomics

Diarienummer 2015-00682
Koordinator Biomotif AB
Bidrag från Vinnova 17 000 kronor
Projektets löptid februari 2015 - mars 2015
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015

Syfte och mål

Syfe och mål uppfylles iomed inlämnadet av ansökan.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet förväntas positivt och att projektet beviljas.

Upplägg och genomförande

Upplägg enligt plan och vår analys är att vi bör ha goda chanser till ett positivt utfall.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.