Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

A fiber optic sensor head for measurement of fuel adulteration - Collaboration with Brazil

Diarienummer
Koordinator Acreo AB - Acreo AB, Kista
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - februari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01900

Statistik för sidan