Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

5G Health - Accellrate

Diarienummer
Koordinator ACCELLRATE MOBILE INFRASTRUCTURE AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Deltagande i Eureka Innovationsdagar Helsingfors 2018. Knyta kontakter och diskutera pågående projekt och framtida ansökningar.

Resultat och förväntade effekter

Ökad förståelse för Eureka och dess olika instrument (projekt). Skapat nya och vårda befintliga personliga kontakter.

Upplägg och genomförande

Deltagande i Eureka Innovationsdagar Helsingfors 2018.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 maj 2018

Diarienummer 2018-02422

Statistik för sidan