5G Health - Accellrate

Diarienummer 2018-02422
Koordinator ACCELLRATE MOBILE INFRASTRUCTURE AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Deltagande i Eureka Innovationsdagar Helsingfors 2018. Knyta kontakter och diskutera pågående projekt och framtida ansökningar.

Resultat och förväntade effekter

Ökad förståelse för Eureka och dess olika instrument (projekt). Skapat nya och vårda befintliga personliga kontakter.

Upplägg och genomförande

Deltagande i Eureka Innovationsdagar Helsingfors 2018.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.